logo

Kuningate stipendiumid on määratud

Kuningate sihtkapitali tegevuse eest hea seisvad Paide kuningad otsustasid käesoleval aastal anda stipendiumid Kurre Ehrnstenile ja Kaarel Siimutile

Kurre Ehrnsten on läbi tule ja vee, läbi mitmete katsumiste ja kiuste ajanud oma asja. Ja kuigi on olnud tagasilööke, siis see on teinud tema usku tugevamaks ja oskusi paremaks.
Kuningad hindavad püsivust ja visadust ning ettevõtlikku meelt. Samuti on tähele pandud heatahtlikku suhtumist noorte toetamisse.
Kurre Ehrnsten  on alati pidanud ennast Paide ja Järvamaa ettevõtjaks ja seda ka oma tegemistes tihti väljendanud.
Stipendium on kuningate poolne tähelepanuavaldus ja märk pürgimaks ikka edasi.

Kaarel Siimut on oma noore eluea kohta saavutanud palju. Tema tegemisi on ka märgatud ja tunnustatud.
Tähelepanu Järvamaa, Eesti ja rahvusvahelisel tasandil annab hea kogemuse tulla toime eeskujuks olemisel selle paremal moel.
Kuningad peavad oluliseks, et liigne tunnustus ei teeks uhkeks ning oma rada ja sihte tuleb järjepidevalt seada ning olla eeskujuks teistele noortele.
Stipendiumiga soovivad kuningad Kaarel Siimutile sihikindlat edasiliikumist ja kuhu ka teed ei viiks oleks südames Paide ja Järvamaa.

Stipendiumid antakse üle Paide linna sünnipäeva eel.

Kõigi toetus stipendiumide väljaandmiseks on oodatud:
SA Järvamaa Kogukonnafond a/a EE642200221023628002 Swedbank, märksõna „Kuningate fond“.

Valev Väljaots
Järvamaa Kogukonnafondi
juhatuse esimees