logo

SA Järvamaa Kogukonnafond

SA Järvamaa Kogukonnafond on asutatud 24.novembril 2003.aastal Järvamaa kogukonna ühiste probleemide lahendamiseks ja Järvamaa arengu innovaatilisuse, kultuuri, hariduse, spordi ja loodushoiu toetamiseks ning selleks rahaliste vahendite sihipäraseks kogumiseks ja sihtotstarbeliseks jaotamiseks.
Kogukonnafond juhindub oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksist ja Annetamise heast tavast.

Iga-aastaselt antakse välja viite stipendiumi:
  • Järvamaa Pärandi sihtkapitali stipendium
  • Järvamaa Noore spetsialisti stipendium
  • Peet Raigi nimelise Noore võrkpalluri sihtkapitali toetus
  • Kuningate sihtkapitali stipendium
  • Arvamusfestivali sihtkapitali toetus

Ootame Sinu annetust:
SA Järvamaa Kogukonnafond a/a EE642200221023628002 Swedbank, märksõna "noor spetsialist", "noor võrkpallur", "kuningad", "arvamusfestival".

Järvamaa Pärandi Sihtkapitali tee annetus: SA Järvamaa Kogukonnafond a/a EE452200221047634001 Swedbank

Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond on kantud Vabariigi Valitsuse 14.juuli 2005.a. korraldusega nr 437 „Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja“, millest tulenevalt on Sihtasutuse poolt määratud ja väljamakstud stipendiumid maksuvabad. Residendist füüsilisest ja juriidilisest isikust annetajale kehtivad Eesti Vabariigi tulumaksuseaduses ettenähtud tulumaksusoodustused.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital