logo

Kuningate sihtkapitali stipendiumi saavad Maiko Kesküla ja Janno Reim

Stipendiumid antakse üle Paide linna sünnipäeval 30.septembril kell 17.00 Paide raekojas.

Maiko Kesküla on Paide Arvamusfestivali, kui ühe märgilise sündmuse, elluviimisele kaasaaitaja ning  valmis oma panuse andma ka järgmisel aastal.

Janno Reim on bändiga Super Hot Cosmos Blues Band jõudnud Eesti laulu finaalis osalemisega paljude eestlaste südamesse ning loodame häid esinemisi näha ka edaspidi. Esimene võimalus avanebki juba stipendiumide kätteandmisel kuhu kõik huvilised on oodatud.

Paide nelja kuninga tiitliga pärjatud mehed otsustasid eelmisel aastal asutada SA Järvamaa Kogukonnafondi alla Kuningate sihtkapitali.  Sihtkapital on loodud eesmärgiga kaasa aidata ja edendada elu Paide linnas ja Järvamaal, innustades ja pakkudes tuge edasipüüdlikele Paide linna ja Järvamaa kodanikele ning Paide linna ja Järvamaa arengu eest seisvatele isikutele.

Kuningate sihtkapitali väljaantavaid stipendiume saada toetada tehes annetuse SA Järvamaa Kogukonnafond a/a 221023628002 Swedbank, selgitusse märksõna „kuningate fond“.