Mairi Alajan

Mairi Alajan on omandanud teadmised majandusteaduste ja personalitöö valdkonnas Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ning magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli inimressursi juhtimise erialal.

Omandatud erialaseid teadmisi on Mairi rakendanud töötades nii avalikus- kui erasektoris. Peale aastaid õpinguid ja töötamist Tallinnas, otsustas Mairi naasta tagasi Järvamaale. 2015. aasta novembris kandideeris ta tööle sekretär-personalispetsialisti ametikohale AS Eesti Pagaris.

Mairi tööga hakkama saamist toetavad ka tema isikuomadused. Mairi on avatud ja positiivne suhtleja, kohusetundlik ning pühendunud oma tööülesannetes. Praegusel ametikohal töötades tuleb kasuks täpsus ja korrektsus ning hea kontoritarkvara kasutamise oskus. Kindlasti aitab heade töötulemuste saavutamisele kaasa avatus, positiivne suhtumine ja õppimisvalmidus. Töö kõrvalt on Mairi tegelenud enesetäiendamisega osaledes erinevatel valdkondlikel koolitustel ja seminaridel. Töö käigus on ta pidevalt õppinud nii iseseisvalt kui kaaskolleegidelt.

Mairi Alajan on pühendunud ja motiveeritud töötaja, kes koordineerib oma töövaldkonda ja täidab talle antud tööülesandeid kohusetundlikult.

Alates 2018. aasta märtsist on Mairi asunud personalispetsialisti ametikohale ja täidab ametikoha uusi ülesandeid.

Mairi on otsustanud siduda end Järvamaaga ning näeb pikemalt enda ja oma pere tulevikku siin, rajades siia ka oma kodu.