Ervi Runnel

Ervi Runneli nimi on ilmselt tuntud kõigile järvamaalastele. Tema tegevust on väärikalt tunnustatud mitmeti, sh Järvamaa kõrgemail tasandil.
„Kuningate tänu tuleb aga kogukonna liikmete endi poolt“ ütles Järvamaa Kogukonnafondi juhatuse esimees Valev Väljaots ning lisas, et „on asju mida ei saa rahas hinnata ja kuningate sihtkapitali stipendiumi puhul ei ole see kunagi ka olnud kõige olulisem. Kuningatele läheb korda Ervin Runneli tahe jätkuvalt ajada Paide ja Järvamaa asja ning seista hingega parema kogukonna eest.“