Karit Koller

Karit Koller on PAIde Lasteaia töökollektiivi liige. Ta on teadlik ja rakendab igal oma sammul tervisedenduslikust ja on eeskujuks ka teistele.
Karit kuulub Järvamaa Tervisenõukogusse. Ta on Tervist Edendavate Lasteaedade ja Koolide võrgustiku koordinaator Järvamaal. Lisaks sellele on ta Käitumisoskuste Mängu mentor nii Järvamaal kui ka Saaremaal.
Ta on entusiastlik ja huvitatud oma alal muudatuste sisseviimisest. Tema enda sõnul on tema eesmärk just tervise edendamine ja inimeste teadlikuse tõstmine. Seda propageerib ta igapäevaselt ka oma põhitöökohal. PAIde Lasteaias on kolm korda aastas tervisenädalad, kus pööratakse suuremat rõhku nii toitumisele, kui liikumisele. Nende nädalate terviseüritustes on kindlasti ka sees toidust rääkimine ja ka ise tervisliku ampsu meisterdamine, mida viib läbi Karit kõikide rühmade lastele.
Karit on õpihimuline, ta püüab ise end võimalusel koolitada ning pakkuda ja korraldada koolitusi ka teistele. 2016. aastal oli ta üks kokkade erialase arengu eestvedajateks ja sellega korraldas ka uuendusi täis toidukoolituse Järvamaa lasteaedade kokkadele.