Kurre Ehrnsten

Kurre Ehrnsten on läbi tule ja vee, läbi mitmete katsumiste ja kiuste ajanud oma asja. Ja kuigi on olnud tagasilööke, siis see on teinud tema usku tugevamaks ja oskusi paremaks.
Kuningad hindavad püsivust ja visadust ning ettevõtlikku meelt. Samuti on tähele pandud heatahtlikku suhtumist noorte toetamisse.
Kurre Ehrnsten  on alati pidanud ennast Paide ja Järvamaa ettevõtjaks ja seda ka oma tegemistes tihti väljendanud.
Stipendium on kuningate poolne tähelepanuavaldus ja märk pürgimaks ikka edasi.