Heimar Kespre

Heimar Kespre on omandatud kutseharidust igakülgselt Viking Windowsis edasi arendanud ning lööb kaasa uute toodete juurutamisel. Uue aknamudeli tootmissevõtmisel kaasnenud mahu märkimisväärne kasv tõi vajaduse 2013.aastal  investeerida uude tootmistehnoloogiasse Conturex124, mis sellel hetkel oli Baltiriikides ja Soomes ainulaadne. Heimar omandas selle seadme tööoskused küllalt lühikese ajaga. Kui tavaliste pingioperaatorite töö programmjuhtimisega tööpinkidel piirdub seadme kasutamisega, kus masina tarkvaras tuleb sobiv töötlusprogramm leida, siis Heimar suudab sellele seadmele, vastavalt vajadusele, ise programme teha.
Pingitootjaga tööalaste teemade lahendamisel saab ta iseseisvalt hakkama, kasutades suhtlemiseks inglise keelt.
Heimarile on usaldatud teiste Viking Window töötajate väljaõpetamine. Tema eestvedamisel on juurutatud Eesti esimese passiivakna tootmine programmjuhtimisega seadmel.
Heimar on kolleegide seas hinnatud kaastöötaja.
Heimar Kespre lõpetas Võrumaa Kutsehariduskeskuse 2011.aastal Puidutehnoloogia eriala.

Heimar Kespre sai noore spetsialisti stipendiumi 2015. aastal.