Raido Aren

Raido Aren on väga kohusetundlik, tubli, tasakaalukas, kõigile uuele avatud ja õppimisaldis noor spetsialist, kelle teadmisi, oskusi ja seltskonda tööandja hindab väga kõrgelt. Lisaks on ta ka väga tubli abikaasa ja isa kahele väikesele lapsele.

Ta on suuteline oma erialaseid teadmisi rakendades iseseisvalt toime tulema keerulistes insenertehnilistes olukordades, töötama paralleelselt mitme projekti kallal ning vastutama nii enda kui ka töörühma töö tulemuste eest. Ta töötab Krive Ehituses vastutava spetsialistina alates märtsist 2012 järgmistel tegevusaladel: projekteerimine, ehitamine, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine, omanikujärelvalve ning ehitusjuhtimine.

Oma kompetentsuse taset säilitab ja arendab ta pideva kutsealase täiendamise kaudu. Järgneva aasta jooksul on taotleja eesmärk omandada diplomeeritud ehtiusinseneri kutse (tase 7), täiendada end erinevatel erialastel koolitustel ning töötada mitme huvitava projekti kallal.

Raido Aren sai noore spetsialisti stipendiaadiks 2014. aastal.