Jaan Kutti

Jaan Kutti lõpetas Eesti Maaülikooli 2012. aastal põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal. Pärast kõrghariduse omandamist asus ta Järvamaal tegutsevasse Rebruk Farm OÜ-sse.
Tema hobideks on rahvatants ja tervisesport.
Stipendiaadiks esitamisel hinnati tema head suhtlemisoskust ja kohanemisvõimet.
Jaan Kutti sai noore spetsialisti stipendiaadiks 2013. aastal.