logo

Kogukonnafondi aasta 2012

Tänu annetajatele saime välja anda kaks Noore spetsialisti stipendiumi ja kolm Järvamaa Pärandi Sihtkapitali stipendiumi.

Noore spetsialisti stipendiumi, mille suuruseks on 600 eurot, sai AS Prelvex mehaanik-varustaja Mehis Juhkam ja Särevere lasteaia Kurepesa õpetaja Triin Kaljur. Stipendiumi väljaandmist toetasid Swedbank, SEB Pank, Järvamaa Ettevõtjate Selts, Väätsa Prügila AS, Kristjan Kõljalg, Heli Suvi, Andres Jalak, Kaia Iva, Janno Lehemets, Tiina Oraste, Virve Toode, Inge Mihkelsaar, Tõnis Kõiv, Arnika Tegelmann ja Valev Väljaots.
Järvamaa Pärandi Sihtkapitali stipendiumitega toetati järgmisi ettevõtmisi: Uno Aan – August Jürima 125. sünniaastapäevaks mälestus- ja infotahvli valmistamine ning paigaldamine Koeru kalmistule, 187 eurot; Tõnu Taal - Kareda-800 juubelitrükise väljaandmine, 125 eurot; Türi Põhikool - VIII üle-eestilise laste ja noorte pärimusmuusikafestivali „Regilaul uues kuues“ korraldamine, 100 eurot.
Sihtkapitalile on aastate jooksul teinud annetusi paljud inimesed. Juba mitmeid aastaid on toetajate ringis Olev Kenk, Tiit Kanne, Kairi Kapitonov, Vello ja Aime Kallandi, Asta Väljaots, Elle Näppo, Eha Pehk, Tarmo Thompson, Kurmet Ojamaa, Aivo Mänd, Rainer Eidemiller, Valev Väljaots. Täname kõiki annetajaid!
Oluline ei olegi mitte niivõrd annetuse suurus kui tahe näidata üles toetust ja teha annetus. Annetused on oodatud SA Järvamaa Kogukonnafond a/a 221047634001 Swedbank.

2012. aastal algatasime projekti „Kogukondlik annetuskeskkond Järvamaale“ mida toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti ühe tegevusena on valminud maakondlik infokeskkond heategevusega tegelevate organisatsioonide kohta. Veebilehel www.annetuskeskkond.net on esialgu esindatud kolm organisatsiooni ning nende heategevusprojektid – Toidupank, Imavere nutika lapse fond, Järvamaa Pärandi Sihtkapital ja Noore spetsialisti stipendium. Lisaks toetamise ja toetuse saamise võimaluste kohta on lehel ka juhendmaterjal annetuste kogumisest ja annetamisest, maksundusest ning toetatud projektidest ja toetajatest. Annetuskeskkonnas infot jagavad organisatsioonid järgivad Annetamise Head Tava, mis on samuti veebilehelt leitav.

2013. aastalt loodame, et senised annetajad jätkavad stipendiumide väljaandmise toetamist. On ju Järvamaale olulised nii noorte haritud spetsialistide olemasolu kui meie kultuuri edasikandmisega seotud tegevused. Ühiselt on võimalik korda saata palju!
Soovime, et tuleks juurde ka püsitoetajaid. Selleks on lihtne võimalus teha internetipangas igakuine maksekorraldus SA Järvamaa Kogukonnafondile.

 

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital