logo

Noore spetsialisti stipendiumi sai Kätlin Taalkis

Järvamaa Kogukonnafondi poolt anti 28.mail Järva Maavalitsuses üle noore spetsialisti stipendium. Stipendiumi saajaks on AS Järvamaa Haigla kirurgiaosakonna intensiivravipalati õde Kätlin Taalkis. Stipendiumi suurus on 12 000 krooni.
Noore spetsialisti stipendiumile esitasid oma kandidaadi Ambla vallavalitsus, Väätsa vallavalitsus, Järva Maavalitsus ja AS Järvamaa Haigla.
Kogukonnafond tänab kõiki annetajaid ning ootab juurde uusi toetajaid, et ka järgmisel aastal oleks võimalik tublisid noori spetsialiste tunnustada.