logo

Kinnitati Järvamaa Pärandi Sihtkapitali esimesed stipendiumide saajad

Stipendiumitaotlusi laekus neli, kokku summas 11 075 krooni.
Kuna jaotatav rahasumma oli väiksem, siis ekspertkomisjon tegi otsuse, eelnevalt taotlejatega läbi arutades, eraldada osa stipendiume väiksemas mahus.

Stipendiumisaajad on:
Väätsa Põhikool - VI üle-eestilise koolinoorte pärimusmuusikafestivali „Regilaul uues kuues“ 1000 krooni;
MTÜ KUME külaselts - Tutvustada Kurla ja Meosaare külade ajalugu läbi fotomaterjali kogumise ja albumi koostamise 2150 krooni;
MTÜ KARAME - Jürimardi talumuuseumis rukkilõikuse talgute korraldamine ning selle sündmuse jäädvustamine 3000 krooni;
Ühendus Weissenstein - August Wilhelm Hupeli mälestustahvli valmistamine ja paigaldamine 2000 krooni.