logo

Antakse üle esimesed Sihtkapitali stipendiumid

Esimesed Sihtkapitali stipendiumid antakse üle 6.mail kell 17.30 Paide Kogukonnakeskuses

Järvamaa Pärandi Sihtkapitali stipendiumide üleandmisele on oodatud kõik asjaosalised ja huvilised.
Paide Kogukonnakeskus asub aadressil Tallinna 11, Paide (SRIK)

Esimest korda väljaantavate stipendiumide saajateks on MTÜ KARAME ja MTÜ KUME külaseltsid, Ühendus Weissenstein ja Väätsa Põhikool.
Täpsem info allpool.