logo

Järvamaa Pärandi Sihtkapitalile esitati neli stipendiumitaotlust

Taotluse esitasid: Väätsa Põhikool - VI üle-eestilise koolinoorte pärimusmuusikafestivali REGILAUL UUES KUUES korralduskulude katteks;
MTÜ KUME külaselts - Tutvustada Kurla ja Meosaare külade ajalugu läbi fotomaterjali kogumise ja albumi koostamise;
MTÜ KARAME - Jürimardi talumuuseumis rukkilõikuse talgute korraldamine ning selle sündmuse jäädvustamine;
Ühendus Weissenstein - August Wilhelm Hupeli mälestustahvli valmistamine ja paigaldamine.

Stipendiumi saajad selguvad hiljemalt 24. aprillil, kui oma eelistused on läbi kaalunud ekspertkomisjoni liikmed ning otsuse kinnitanud SA Järvamaa Kogukonnafondi nõukogu.