logo

Järvamaa Pärandi Sihtkapital alustas stipendiumitaotluste vastuvõttu

Vastavalt sihtkapitali statuudile ning nõukogu otsusele on taotletava stipendiumi maksimaalseks suuruseks käesoleval aastal 4075 krooni ning minimaalseks suuruseks 1000 krooni. Taotlusi võetakse vastu kuni 21.märtsini.
Kodulehelt on leitav Sihtkapitali statuut ja Taotlusvorm.

Stipendiumide jaotamisel on oluline ekspertkomisjoni liikmete seisukoht. Kõik annetajad, kes on teinud 21.märtsiks annetuse suurusega vähemalt 1000 krooni, on oodatud osalema ekspertkomisjoni töös. Ka kõigil teistel annetajatel, kes selleks soovi avaldavad, on võimalus esitada oma arvamus stipendiumitaotluste osas.
Järvamaa Pärandi Sihtkapitalile saab teha annetuse: SA Järvamaa Kogukonnafond a/a 221047634001. Kuna annetus Järvamaa Kogukonnafondi on maksusoodustusega, siis palume ülekande selgitusse märkida: annetaja nimi ja isikukood.