logo

Teadmiseks annetajale

Suur tänu kõigile, kes on leidnud ja leiavad võimaluse teha annetus Järvamaa kogukonna edendamiseks ja kujundamiseks!

Annetada saab:

SA Järvamaa Kogukonnafond a/a  EE642200221023628002 Swedbank
Selgitusse allfondi nimi

Järvamaa Pärandi Sihtkapital: makse saaja - SA Järvamaa Kogukonnafond

a/a EE452200221047634001 Swedbank

Eraisikust annetajal on võimalus tehtud annetuselt saada tulumaksuosa tagasi.

Juriidilisest isikust annetajale on annetus maksuvaba. Vastavalt maksuseadusele ja vormistatud deklaratsioonile on võimalik vähendada maksukohustust.

Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond on kantud Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005.a. korraldusega nr 437 „Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja“ või õigusaktide muutmise puhul sellega analoogsesse nimekirja, millest tulenevalt on Sihtasutuse poolt määratud ja väljamakstud stipendiumid maksuvabad. Residendist füüsilisest ja juriidilisest isikust annetajale kehtivad Eesti Vabariigi maksuseaduses ettenähtud maksusoodustused.