logo

Noore Spetsialisti Stipendium

Järvamaa noore spetsialisti stipendium on asutatud 20.aprillil 2005.

Stipendiumi väljaandmise eesmärgiks on toetada noorte haritud inimeste tööle ja elama asumist Järvamaale.

Õigus stipendiumile kandideerida on kõigil kuni 30 aastastel kõrgkooli või kutseõppeasutuse lõpetanud spetsialistidel, kes on konkursi väljakuulutamisele eelneva viie kalendriaasta jooksul asunud tööle Järvamaale.

Täpsemalt vaata: stipendiumi statuut

Taotluste esitamise tähtaeg määratakse igal aastal Kogukonnafondi nõukogu poolt.

Noore Spetsialisti Stipendiumi taotlemise ankeet

 

 

Toeta noori spetsialiste:

SA Järvamaa Kogukonnafond a/a 221023628002 Swedbank

Ülekande selgitusse palume märkida: noorele spetsialistile, annetaja nimi ja isikukood.