logo

Järvamaa Pärandi sihtkapitali stipendiumid väärtustavad Paide ja Järvamaa vanema ajaloo uurimist, Kalju Lepiku 100. sünniaastapäeva sündmuste ettevalmistamist ja Türi kogukondliku tegevuse edasikandmist

Stipendiaadid on Kalle Kroon, Uno Aan ja MTÜ Türi Kogukonnaselts.

Kalle Kroon on teinud ära väga palju Paide ja Järvamaa ajaloo uurimisel ning see tegevus jätkub pöörates tähelepanu eelkõige 13.-18. sajandile.

Uno Aan lööb kaasa kohaliku kultuurielu edendamises ning aitab Kalju Lepiku 100. sünniaastapäeva sündmuste ettevalmistamises ja läbiviimises. Suurima sündmusena on plaanis korraldada 3.oktoobril Kalju Lepikule pühendatud konverents.

Türi kogukonnaseltsi inimesed edendavad kogukondlikku tegevust ning kannavad edasi ühistegevuse mõtet ja pärandid. Türil asuvas seltsimajas viiakse läbi palju erinevaid sündmusi. Lähiajal on plaanis ka Türi Kogukonnaseltsi majamärgise kujundus ja tellimine.

Järvamaa Kogukonnafondi juhataja Valev Väljaotsa sõnul on stipendiumide suurus 200 eurot, mis ei ole palju, kuid näitab annetajate head tahet anda omapoolne panus Järvamaa pärandi, sellega seotud tegevuste ning aja- ja mõtteloo talletamisse ja hoidmisse.

Täname sihtkapitali toetajaid: Tiit Kanne, Tarmo Thompson, Eha Pehk, Valev Väljaots, Asta Väljaots ning Türi vald (eraldis laulu- ja tantsupeo piletitulust).