logo

Noore spetsialisti stipendiaadid on Kati Piirits ja Mari Mikson

Järvamaa Kogukonnafondi nõukogu esimehe Arnika Tegelmanni sõnul esitati stipendiumile kuus väga head kandidaati ning ekspertgrupi liikmetel oli valiku tegemine raske.
Täname stipendiumi toetajaid: Swedbank, Konesko, Jürgen Ligi, Kristjan Kõljalg, Tiina Larven, Andres Jalak, Lauri Läänemets, Yoko Alender, Rait Pihelgas, Virve Toode.

Kahju on sellest, et saame anda välja ainult kaks stipendiumi, sest kõik vahendid kogunevad vaid inimeste ja ettevõtete annetustest ning selle järgi ka stipendiumide arv kujuneb, lisas kogukonnafondi juhatuse liige Valev Väljaots.

Kati Piirits oli juba neli aastat tagasi, Väätsa Agrosse tööle tulles, väga tragi ja hakkaja raamatupidaja ning ta arenes meie pearaamatupidaja Elvi Tosensi kõrval päev-päevalt üha tublimaks. Pea kaks aastat tagasi, kui E.Tosens lahkus meie seast ootamatult, oli Kati sunnitud päevapealt kogu pearaamatupidajale langeva vastutuse oma õlgadele võtma. Sellega sai ta väga hästi hakkama.

Katil on hea pingetaluvus ning ta suudab väga hästi toime tulla ka pingelistel perioodidel. Samuti osaleb ta aktiivselt erialastel täienduskoolitustel. 

Kati nõuab oma töös täpsust nii endalt kui kolleegidelt. Teda võiks iseloomustada kui ideaalset töötajat - lojaalne, alati rõõmsameelne, töökas, hea kolleeg kellelt võib alati abi paluda, on julge - ei karda vastu võtta väljakutseid, kuid kaalub need alati enne läbi.  Ettevõtte üritustel on ta hea tiimikaaslane ja alati valmis kaasa löömas.

Tulevikus on Katile kõik uksed finantsmaailmas valla, sest sellise kolleegi üle oleks kõik väga uhked. Loomulikult loodab Väätsa Agro, et Kati otsustab ikka järgnevad tööaastad areneda koos ettevõtte toreda ja tööka kollektiiviga.

Mari Mikson on väga tubli noor inimene ja aktiivne mitmetes valdkondades. Ta õppis Paide Gümnaasiumis, mille järel asus õppima Tartu Ülikooli õigusteadust. 2018. aastal lõpetas ta kooli bakalaureuse kraadiga ning asus seejärel ametisse Paide Linnavalitsuse juristi ametikohale. Oma valikut põhjendas ta sõnadega, et on südamelt paidekas ja soovib väga oma tuleviku siduda just Paidega ning siin ka töötada. Sama aasta sügisel jätkas ta Tartu Ülikoolis õigusteaduse õpinguid magistriõppes, mille lõpetamine seisab tal ees käesoleval kevadel.

Vaatamata oma noorele eale on ta oma tööga väga professionaalselt ja hästi hakkama saanud. Juristi peamisteks ülesanneteks on linna haldus- ja õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, lepingute koostamine ja kontrollimine, õigusabi andmine linna asutuste töötajatele, teenistusliku järelevalve teostamine jm juriidilised toimingud. Lisaks on alates eelmisest aastast tema ülesandeks asutuse andmekaitsespetsialisti kohustuste täitmine. Ta on Paide Linnavalitsust väga edukalt esindanud kohtuvaidlustes.

Mari täiendab ennast lisaks ülikooliõpingutele pidevalt ka erinevates muudes valdkondades. 2019. aastal läbis ta eksperdi tasandil andmekaitsespetsialisti 144-tunnise koolituse ning osaleb KOV andmekaitsespetsialistide kohtumistel, et kolleegidega üle Eesti kogemusi ja teadmisi vahetada. Oma ametist lähtuvalt hoiab ennast kursis pidevalt muutuva seadusandlusega ja juhib sellele ka kolleegide tähelepanu. Ta on viinud läbi kollektiivis andmekaitsealaseid koolitusi ning uute kolleegide juhendamisi.

Mari on öelnud, et senise töö tegemise käigus on ta saanud aru, et see võikski olla töö, mida tulevikus teha tahab, pakkudes omalt poolt nooruslikku ja värsket mõtlemist, mis toob positiivset mõju meeskonnatöösse. Ta on väga avatud mõtlemisega ja algatusvõimega noor inimene, kes teeb ettepanekuid ja räägib kaasa, et tööprotsessides teistele abiks ja toeks olla.  

Vahetu juhi hinnangul on ta igati tõestanud, et saab oma tööülesannetega suurepäraselt hakkama ning on oma suhtumiselt töösse eeskujuks teistele. Kolleegide tagasiside tema tööle on olnud vaid positiivne.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital