logo

Kogukonnafondi annetajad tegid ajalugu

Eelmisel aastal asutati Järvamaa Kogukonnafondi alla uus sihtkapital „Järvamaa laulu- ja tantsupidu“. Asutajaid oli kokku 142, nendest kolm ettevõtet, 31 kollektiivi/ühendust ja 108 üksikisikut.

Annetusi tuli kokku 6318 eurot, mis on ilmselt pikaks ajaks oluliseks verstapostiks ühe kultuurisündmuse toetamisel Järvamaal.

Aasta jooksul tehti kogukonnafondi erinevatele allfondidele annetusi kokku 12048 eurot 195 annetaja poolt, mis on samuti kogukonnafondi 16. tegevusaasta rekord. Seejuures on mitme annetaja puhul tegemist inimeste ühendustega, mis tähendab, et heategevusega on seotud tegelikult oluliselt rohkem inimesi.
Ka stipendiume ja toetusi anti välja rohkem kui kunagi varem – kokku 4550 eurot. Olgu märgitud, et mitmete sihtkapitalide puhul jääb osa annetustest allfondi põhikapitali, mis aitab kasvatada tulevaste väljamaksete mahtu.

Eelmisel aastal said Noore spetsialisti stipendiumi Koeru Arstikeskuse pereõde-ämmaemand Mari-Liis Pihlak, Jalax AS IT administraator Pille Männiste ja Eesti Pagar AS logistik Kadi Oeselg.

Järvamaa Pärandi sihtkapitali stipendiumi said Käru Heade Tegude Muuseum kärude taastamiseks, Rahvatantsurühm Jürid-Marid rõhkude soetamiseks ning Koeru Haridus- ja kultuuriselts Kalju Lepiku mälestuse jäädvustamiseks.

Esimest korda anti välja stipendiumid Türi Ühisgümnaasiumi Väikese printsi sihtkapitalist. Stipendiumi said Liisa Mikola ja Daily Raudsepp.

Esmakordne oli ka Järvamaa laulu- ja tantsupeo stipendium mille sai 2019. aasta maakondliku peo üks idee autoritest ja lavastajatest Monika Kirss.

Kuningate sihtkapitali stipendium anti Paide Teatri juhile Harri Ausmaale ja Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa Muuseum juhile Ants Hiiemaale.

Peet Raigi nimelise Noore võrkpalluri stipendium läks tublidele võrkpalluritele Kirsi Tamsalule ja Sten Perillusele.

Järvamaa Kogukonnafondil on väga hea meel, et jätkuvalt ollakse valmis panustama Järvamaa arengu heaks.

Täname kõiki toetajaid: http://www.annetuskeskkond.net/organisatsioonid/jarvamaa-kogukonnafond/annetajad

Selleks, et ka käesoleval aastal saaksime üheskoos head korda saata on kõigil võimalus teha väike heategu toetades stipendiumide väljaandmist:
SA Järvamaa Kogukonnafond a/a EE642200221023628002, selgitusse märksõna „pärandi sihtkapital”, „noor spetsialist“, „noor võrkpallur“, „kuningad“, „laulu- ja tantsupidu“ või „väike prints“.

Heade tegude aastat!
SA Järvamaa Kogukonnafond