logo

Kuningate ühisel otsusel on stipendiaadid Harri Ausmaa ja Ants Hiiemaa

Järvamaa Kogukonnafondi juures tegutsev Kuningate sihtkapital on asutatud 2013.aastal ja stipendiumid antakse välja seitsmendat korda.
Varasemalt on selle saanud Janno Reim, Maiko Kesküla, Urmas Jõgi, Peeter Oja, Kaarel Siimut, Kurre Ehrnsten, Ergo Kuld, Ervin Runnel, Meico Vettik ja Tiit Reinberg.

Harri Ausmaa on Paide teatri juht kellel puudus varasem kogemus kuid oma innu ja usuga ajada teatri asja paneb ka teistel silmad särama. Tema jaoks on oluline, et teater ei oleks lihtsalt asutus vaid kogukonna loomulik osa.
Harrile meeldivad väljakutsed ja seepärast tahab ta ka erinevaid asju ette võtta ning vahel ka eksperimenteerida.
Kuningad soovivad jätkuvat indu hoida kindlalt ohje teatrimaastiku künnivaol.

Ants Hiiemaa on olnud aastakümneid tuntud ja tunnustatud tegija. Tema sügavamad teadmised ajaloo vallas on viimastel aegadel saanud väljundi turismi valdkonnas.
Paide ja Järvamaa tutvustamine nii kodukamaral kui välismaal on saanud tema üheks südameasjaks.
Ajakeskuse ja Järvamaa muuseumi arendamine on Järvamaalase identiteedi kasvatamise üks oluline osa, sest läbi ajaloo seotakse tugevamad sidemed oma sünni- ja elukohaga.
Kuningad näevad, et viimaste aastate tegevus vallitorni/muuseumi arenguhüppe ettevalmistamisel on nõudnud suurt tööd mille silmnähtav tulemus avaldub alles ehk paari aasta pärast, aga oluline on anda innustust just nüüd, et jätkuks jaksu kindlameelselt edasi pürgida eesmärgi poole.