logo

Järvamaa noore spetsialisti stipendiaadid on PAIde Lasteaia terviseedendaja Karit Koller ja Järvamaa Muuseumi teadusjuht Ründo Mülts

Stipendiumilepingutele allakirjutamine toimus 7.aprillil kell 11.00 Järva Maavalitsuse 3. korruse saalis. Stipendiumi suuruseks on 600 eurot
Stipendiumide üleandmine 2017

Järvamaa Kogukonafondi juhatuse esimehe Valev Väljaotsa sõnul oli käesoleval aastal taotlusi kokku viis ja kõik need noored on tegelikult stipendiumi väärt. Paraku saab stipendiume anda välja vaid niipalju kui Kogukonnafondile tehakse annetusi. Tänu paljudele toetajatele on seekord vahendeid kaheks stipendiumiks.

Kandidaatide kaalumisel oli ilmselge favoriit Ründo Mülts, teiste kandidaatide puhul vajus kaalukeel ühele ja teisele poole. Otsustavaks võis saada noore suurem ühiskondlik panus mida iseloomustab ehk kõige paremini SEB Panga jaepanganduse divisjoni Lõuna regiooni juhi Indrek Lassi seisukoht: eelistatud sai neid, kes kogukondlikult on väga aktiivsed ja kelle tööpanus mõjutab ka ühiskonda märkimisväärselt.

Karit Koller on PAIde Lasteaia töökollektiivi liige. Ta on teadlik ja rakendab igal oma sammul tervisedenduslikkust ja on eeskujuks teistele.
Karit kuulub Järvamaa Tervisenõukogusse. Ta on Tervist Edendavate Lasteaedade ja Koolide võrgustiku koordinaator Järvamaal. Lisaks sellele on ta Käitumisoskuste Mängu mentor nii Järvamaal kui ka Saaremaal.
Ta on entusiastlik ja huvitatud oma alal muudatuste sisseviimisest. Tema enda sõnul on tema eesmärk just tervise edendamine ja inimeste teadlikuse tõstmine. Seda propageerib ta igapäevaselt ka oma põhitöökohal. PAIde Lasteaias on kolm korda aastas tervisenädalad, kus pööratakse suuremat rõhku nii toitumisele, kui liikumisele.  Nende nädalate terviseüritustes on kindlasti ka sees toidust rääkimine ja ka ise tervisliku ampsu meisterdamine, mida viib läbi Karit kõikide rühmade lastele.
Karit on õpihimuline, ta püüab ise end võimalusel koolitada ning pakkuda ja korraldada koolitusi ka teistele. 2016. aastal oli ta üks kokkade erialase arengu eestvedajateks ning korraldas uuendusi täis toidukoolituse Järvamaa lasteaedade kokkadele.

Ründo Mültsi nimi ja teod kõnelevad tema eest rohkem kui kandidaadi iseloomustusse suudaks kirja panna. Juba koolipoisina asutas ta oma koduloomuuseumi Päinurmes, tegi palju kogumis- ja uurimustöid.
Ta on humanitaarteaduste magister ajaloos, lõpetades Tartu Ülikooli cum laude. Peale kooli lõpetamist tuli ta Järvamaa muuseumisse teadusjuhiks ning on aidanud muuseumi märgatavalt tuntumaks teha.
Aastate jooksul on ta kirjutanud palju ajalooartikleid, andnud välja mitu raamatut, korraldanud suuri kogumiskampaaniaid ja vabariigi tasemel ajalookonverentse ning algatanud Järvamaa Muuseumi Sõprade seltsi asutamise.
Lisaks oma põhitööle lööb ta aktiivselt kaasa väga paljudes Järvamaa kultuuriürituste korraldamises, EV 100 juubelitoimkonnas, suguvõsa uurimise ringi vedamisel jne. Ründo on mees, kes on tulihingeline järvakas ning aidanud suurelt kaasa Järvamaa ajaloo, identiteedi ja järvakaks olemise väärtustamisele.

Stipendiumilepingutele allakirjutamine toimub 7.aprillil kell 11.00 Järva Maavalitsuse 3. korruse saalis. Stipendiumi suuruseks on 600 eurot.