logo

Järvamaa noore spetsialisti stipendiumi saavad OÜ Krive Ehitus insener-konstruktor Raido Aren ja Paide linnavalitsuse arendusnõunik Piret Virkoja

Stipendiumilepingule allakirjutamine toimub 9.mai kell 14.30 Järva Maavalitsuse 3. korruse saalis. Stipendiumi suuruseks on 600 eurot.

Raido Aren on väga kohusetundlik, tubli, tasakaalukas, kõigile uuele avatud ja õppimisaldis noor spetsialist, kelle teadmisi, oskusi ja seltskonda tööandja hindab väga kõrgelt. Lisaks on ta ka väga tubli abikaasa ja isa kahele väikesele lapsele.

Ta on suuteline oma erialaseid teadmisi rakendades iseseisvalt toime tulema keerulistes insenertehnilistes olukordades, töötama paralleelselt mitme projekti kallal ning vastutama nii enda kui ka töörühma töö tulemuste eest. Ta töötab Krive Ehituses vastutava spetsialistina alates märtsist 2012 järgmistel tegevusaladel: projekteerimine, ehitamine, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine, omanikujärelvalve ning ehitusjuhtimine.

Oma kompetentsuse taset säilitab ja arendab ta pideva kutsealase täiendamise kaudu. Järgneva aasta jooksul on taotleja eesmärk omandada diplomeeritud ehtiusinseneri kutse (tase 7), täiendada end erinevatel erialastel koolitustel ning töötada mitme huvitava projekti kallal.

Piret Virkoja tööülesanneteks Paide linnavalitsuses on linna ja linna hallatavate asutuste arengukavade koostamine, nõustamine ja muutmine; projektide kirjutamine erinevatesse toetusfondidesse, projektide aruannete koostamine ning suhete korraldamine Paide üheksa sõpruslinnaga.

Piret on oma töös kiire, täpne ja põhjalik, väga hea suhtleja, kolleegidele abivalmis partner ning kõrgelt hinnatud spetsialist – aasta algul pälvis ta linnavalitsuse kolleegipreemia „Kõige sõbralikum kolleeg“.

Neli aastat on ta tegelenud rahvatantsuga ning lisaks aitab vedada perekonna transpordifirmat.

Eelmisel aastal andis Piret oma panuse ka esimest korda toimunud Arvamusfestivalile, olleks üheks korraldusmeeskonna liikmeks.

Piret Virkoja on Paide linna jaoks lausa hindamatu spetsialist, kelle panust kodulinna helgemasse tulevikku ei piira ei ametijuhend vaid ainult ööpäev ja inimvõimete piirid. Lisaks professionaalsetele oskustele on ta oma empaatiavõime ning suurepärase iseloomuga innustanud endast rohkem andma ka paljusid kolleege ning asutuste töötajaid.

Suured tänud kõigile annetajatele kelle toel on võimalik stipendiumi välja anda:

SEB Pank AS, Swedbank AS, Väätsa Prügila AS, Järvamaa Ettevõtjate Selts, Heli Suvi, Kristjan Kõljalg, Kaia Iva, Andres Jalak, Tiina Larven, Valev Väljaots, Tiina Oraste, Virve Toode, Inge Mihkelsaar, Janno Lehemets.

Valev Väljaots
SA Järvamaa Kogukonnafond
www.annetuskeskkond.net