logo

Hea Tahte lepe sai allkirjad

21.veebruaril kirjutasid paljud toetajad alla Hea Tahte leppele Noore spetsialisti stipendiumi väljaandmiseks.

Stipendiumi väljaandmist toetavad eraisikud, organisatsioonid ja ettevõtted peavad Järvamaa arengule oluliseks hakkajate ja oskustega noorte olemasolu“ märkis sihtasutuse juhatuse esimees Valev Väljaots. „Stipendium on omamoodi tunnustuseks, et noor on asunud tööle Järvamaale ja siin ka elab. Kuna stipendium on suunatud eelkõige ettevõtlusvaldkonna spetsialistide arengu toetuseks, siis ootame just ettevõtjate omapoolset panust ja ka oskust märgata rohkem noori kes ettevõttes töötavad," lisas Väljaots.

SA  Järvamaa Kogukonnafond nõukogu esimees Arnika Tegelmann andis üle fondi  hõbetoetaja tänukirjad Tiin Orastele ja Janno Lehemetsale, kes on juba  kolmel aastal rahaliselt toetanud noore spetsialisti stipendiumi välja  andmist.

Kogukonnafond kutsub üles avaldama toetust ning annetama noorte ja haritud spetsialistide Järvamaale tööleasumise toetuseks. Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi väljaandmise Hea Tahte leppega võivad ühineda kõik soovijad. 
Stipendium on toetuseks tublidele ja oskustega noortele ning nende eeskuju esiletõstmiseks ja ametite väärtustamiseks.

Annetuse saab teha SA Järvamaa Kogukonnafond a/a EE642200221023628002, märksõna „noor spetsialist“.

Stipendiumi statuut ja taotlusvorm on leitav veebilehel www.annetuskeskkond.net.

SA Järvamaa Kogukonnafond