logo

Noore spetsialisti stipendiumi väljaandmiseks sõlmitakse Hea Tahte lepe

Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi väljaandmiseks on kõik oodatud Hea Tahte leppe allakirjutamisele 21. veebruaril kell 11.00 Järva Maavalitsuse 3. korruse saali.

Toetusavaldust ja annetust on oodatud tegema kõik kes peavad oluliseks noorte ja haritud spetsialistide tööleasumist Järvamaale.

„Stipendiumi väljaandmist toetavad eraisikud, organisatsioonid ja ettevõtted peavad Järvamaa arengule oluliseks hakkajate ja oskustega noorte olemasolu“ märkis sihtasutuse juhatuse esimees Valev Väljaots. „Stipendium on omamoodi tunnustuseks, et noor on asunud tööle Järvamaale ja siin ka elab“.  Kuna stipendium on suunatud eelkõige ettevõtlusvaldkonna spetsialistide arengu toetuseks, siis ootame just ettevõtjate omapoolset panust ja ka oskust märgata rohkem noori kes ettevõttes töötavad.

SA Järvamaa Kogukonnafond annab stipendiumi välja seitsmendat korda ning selle on varasemalt saanud 10 noort. Stipendiumi suuruseks on 600 eurot.

Stipendium on toetuseks tublidele ja oskustega noortele ning nende eeskuju esiletõstmiseks ja ametite väärtustamiseks.

Hea Tahte leppele allakirjutamine on tunnustussündmus kõikidele annetajatele.

Annetuse saab teha SA Järvamaa Kogukonnafond a/a EE642200221023628002, märksõna „noor spetsialist“.

Stipendiumi statuut ja taotlusvorm on leitav veebilehel www.annetuskeskkond.net.

SA Järvamaa Kogukonnafond