logo

Järvamaa Kogukonnafondi aasta 2013

2013. aasta oli Kogukonnafondile üle aegade tegusaim. Novembris tähistasime ka asutamise 10. aastapäeva.
Oleme tänulikud paljudele inimestele – neile kes on teinud annetusi, kui ka neile kes on saanud aidata meie tegevusele teisiti kaasa.

Suurim toetus on jätkuvalt Noore spetsialisti stipendiumi väljaandmisele. Stipendiumi suurusega 600 eurot said Rebruk Farm OÜ põllumajandusspetsialist Jaan Kutti ja AS Järvamaa Haigla meditsiiniõde Maiken Sillar.

Järvamaa Pärandi Sihtkapital andis välja neli stipendiumi kogusummas 496 eurot. Stipendiumi said IX üle-eestiline laste ja noorte pärimusmuusikafestival Regilaul Uues Kuues – 100 eurot, Sale Talviste mälestuse jäädvustamine mälestuspingi paigaldamisega Sargvere mõisa parki – 116 eurot, ajaloopäev- ja avatud seminar Puhmu külas: Eesti Vabariigi riigitegelane Karl Selter 115 - eestluse mõtet kandes – 180 eurot ja Lihtsate Väärtuste monumendi teostamine Türil – 100 eurot.

Augustis sõlmiti leping sihtkapitali „Kuningad“ asutamiseks. Paide Nelja Kuninga tiitlit kandnud ja valitsevad kuningad otsustasid sihtkapitali asutada jüripäeva aegu toimunud kuningate kojas. Koheselt otsustati ka see, et esimene stipendium läheb Paidest pärit võrkpallilegendi Peet Raigi mälestuse jäädvustamiseks Paide E-Piim Spordihallis. Stipendiumileping suurusega 250 eurot kirjutati alla Kulle Raigiga mälestusbareljeefi avamisel 21.detsembril. Samas käidi välja ka idee asutada Järvamaa Kogukonnafondi juurde Peet Raigi nimeline noore võrkpalluri stipendium.

Eelmisel aastal viis Kogukonnafond lõpule ka KÜSK poolt rahastatud projekti „Kogukondlik annetuskeskkond Järvamaale“ mille suurim väljund on ühise veebikeskkonna www.annetuskeskkond.net loomine kõigile läbi annetuste kogumise head tegevatele Järvamaa organisatsioonidele ja ühendustele.

Novembris toimus meeleolukas 10.aastapäeva tähistamine Järva Maavalitsuses. Kohal olid paljud meie toetajad, aga ka stipendiaadid ning koostööpartnerid. Täname Järva Maavalitsuse peret kes aitasid kaasa sündmuse kordaminekule.

Oleme tänulikud kõigile inimestele ja ettevõtetele kes on toetanud stipendiumide väljaandmist ning andnud seeläbi oma panuse elu edenemisele Järvamaal.

http://www.annetuskeskkond.net/index.php/organisatsioonid/jarvamaa-kogukonnafond/annetajad

Annetuse saad teha:

SA Järvamaa Kogukonnafond a/a 221023628002 Swedbank, selgitusse märksõna „kuningad“ või „noor spetsialist“.

Järvamaa Pärandi Sihtkapital: SA Järvamaa Kogukonnafond 221047634001 Swedbank

Heade tegude aastat!

Valev Väljaots