logo

Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi saavad Rebruk Farm OÜ põllumajandusspetsialist Jaan Kutti ja AS Järvamaa Haigla meditsiiniõde Maiken Sillar

Stipendiumilepingule allakirjutamine toimub 26.aprillil kell 15.00 Järva Maavalitsuse 3. korruse saalis. Stipendiumi suuruseks
on 600 euro.

Jaan Kutti lõpetas Koeru Keskkooli 2007. ja Eesti Maaülikooli 2012. aastal põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal. On väga tervitatav, et pärast kõrghariduse omandamist tuli ta tagasi koduvalda Koeru ning asus tööle Järvamaal tegutsevasse Rebruk Farm OÜ-sse. Tema  tööülesanneteks on põllumajandustootmise andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine, taime- ja loomakasvatuse planeerimine ja analüüsimine, farmide töökorralduse jälgimine, olukorra hindamine ja parendusteks ettepanekute tegemine. Vabal ajal lööb ta aktiivselt kaasa Koeru segarahvatantsurühmas Karap ning tegeleb tervisespordiga. Jaan Kutti on hea suhtlemisoskusega ja  kohanemisvõimeline noor inimene, kes oma ametisse usub ja sobib.

Maiken  Sillar, kes omab õendusalast  kõrgharidust, töötab AS Järvamaa Haigla erakorralise meditsiini osakonnas viiendat aastat. Otsus asuda tööle just sellesse osakonda tuli tahtmisest rakendada omandatud teadmisi ja oskusi intensiivses ning pingelises tööprotsessis. EMO -sse pöördub patsiente väikelastest eakateni kes saabuvad kõige raskemates seisundites nii liiklusavariidelt, tänavatelt, kõigist teistest ekstreemsetest olukordadest, kodudest, mis nõuab väga laialdasi teadmisi, käelisi oskusi ja head suhtlemisoskust. Koostööd tuleb teha erinevate spetsialistidega. Maiken on positiivselt meelestatud, kohusetundlik, väga hea suhtleja. Ta on läbinud igal aastal tööks vajalikke koolitusi, osalenud erialastel konverentsidel. Maikenil on häid ideid, korraldamaks oma osakonna töökaaslastele, kui ka kogu haigla personalile toredaid ettevõtmisi (näit: spordipäevi, osakonna või haigla jõulupidusid). Sport on see mis paelub Maikenit, teda võib sageli näha Paide linna terviseradadel jooksmas ja vabatahtlikuna osaleb erinevate spordiürituste korraldamises.

Suured tänud kõigile annetajatele! Tänu toetajatele on jätkuvalt võimalik tuua esile tublisid noori kes asunud tööle Järvamaale.