Kerlin Tealane

Kerlin Tealane on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia eriala. Konkursile esitaja on iseloomustanud teda sõnadega: julge, enesekindel, otsusekindel, vastutustundlik, hea pingetaluvusega, ettevõtlik, uuendusmeelne, muutumisvõimeline, loov. Aga mis kõige olulisem - ta teeb oma tööd väga suure südamega.

Tema igapäevaseks tööks on Eesti ühe suurima elektroonikatrükkplaate tootva ettevõtte keemiliste protsesside kvaliteedi tagamine, analüüside tegemine laboris, juhendite väljatöötamine ja keskkonnakaitse tagamine.

Kerlin omab eelkõige analüütilist, loogilist mõtlemist ja iseseisva töö oskust. Väga olulised omadused tema töös on täpsus ja vastutusvõime. Analüüse läbi viies tuleb täpselt järgida analüüsi tegemise reegleid, et tulemused oleksid usaldatavad. Kasuks tulevad head matemaatilised võimed: kuigi aparaadid on paljuski abiks, peab ta ka ise suutma arvutada analüüsiks vajalikku ainete kogust.

Keemikuna peab ta pidevalt kursis olema teaduse uuemate saavutustega, teoreetiliste teadmistega ja oskama uurimustest saadud andmeid sobitada igapäevaeluga. See kõik eeldab eriala arengu pidevat jälgimist. Kasu on heast keelteoskusest, eriti inglise keelest, kuna erialane info on tavaliselt kättesaadavad vaid inglise keeles kas ajakirjades või interneti kaudu. Väga palju tööd on ettevõtte välispartneritega, kellega suhtluskeeleks on samuti inglise keel. Oma töös läheb tal vaja ka juhtimisoskusi. 

Koos abikaasa ja pojaga soetati oma elamine Järvamaale ja nii saigi lugu siin alguse. Elukoha valik sõltus suurelt ka erialase töökoha leidmisest Paides.