Mariliis Aren

Mariliis Aren on suurepäraste erialaste teadmiste ja oskustega spetsialist, kes oskab õpitut väga hästi õpilastele edasi anda. Vaatamata oma noorusele ja vähesele praktikale koolis on Mariliis tõeline õpetaja: nõudlik, järjekindel, täpne, sõbralik, konkreetne ja õpilasi toetav.  Mariliisi pühendumus ja töökus on innustav, ta on koolis kogu aeg tegev. Tema ettepanekul on koolis uus valikaine geoinformaatika, toimus geograafiapäev ning koolisisene geograafiaolümpiaad.
Mariliis on aktiivse eluhoiakuga, ta panustab kooli arengusse ning oma kooli tunde hoidmisesse.
Väga lühikese ajaga on ta ära teeninud õpilaste ja töökaaslaste tunnustuse.
Mariliis Aren on lõpetanud Tartu Ülikooli cum laude 2008 ja omab loodusteaduse magistri kraadi geoinformaatikas ja kartograafias.

Mariliis Aren sai noore spetsialisti stipendiumi 2015. aastal.