Maiken Sillar

Maiken  Sillar, kes omab õendusalast  kõrgharidust, töötab AS Järvamaa Haigla erakorralise meditsiini osakonnas viiendat aastat. Otsus asuda tööle just sellesse osakonda tuli tahtmisest rakendada omandatud teadmisi ja oskusi intensiivses ning pingelises tööprotsessis. EMO -sse pöördub patsiente väikelastest eakateni kes saabuvad kõige raskemates seisundites nii liiklusavariidelt, tänavatelt, kõigist teistest ekstreemsetest olukordadest, kodudest, mis nõuab väga laialdasi teadmisi, käelisi oskusi ja head suhtlemisoskust. Koostööd tuleb teha erinevate spetsialistidega. Maiken on positiivselt meelestatud, kohusetundlik, väga hea suhtleja. Ta on läbinud igal aastal tööks vajalikke koolitusi, osalenud erialastel konverentsidel. Maikenil on häid ideid, korraldamaks oma osakonna töökaaslastele, kui ka kogu haigla personalile toredaid ettevõtmisi (näit: spordipäevi, osakonna või haigla jõulupidusid). Sport on see mis paelub Maikenit, teda võib sageli näha Paide linna terviseradadel jooksmas ja vabatahtlikuna osaleb erinevate spordiürituste korraldamises.

Maiken Sillar sai noore spetsialisti stipendiaadiks 2013. aastal.