Kuningate sihtkapital sai allkirjad

19.augustil 2013 allkirjastati Paide kultuurikeskuses Kuningate fondi sihtkapital. Allakirjutamise ajaks oli annetuse teinud juba 15 inimest kogusummas 220 eurot.

Kuningate sihtkapitali eesmärk on tunnustada ja innustada edasipüüdlikke Paide linna ja Järvamaa kodanikke ning Paide linna ja Järvamaa arengu eest seisvaid isikuid.
Loodavat sihtkapitali hakkab juhtima Paide kuningate nõukoda ning sihtkapital asutatakse praeguste ja endiste kuningate poolt tehtud rahaliste sissemaksete põhjal.
Annetuse saad teha: SA Järvamaa Kogukonnafond a/a 221023628002, selgitusse märgi: Kuningate fond ja isikukood.